Nowy projekt edukacyjny w woj. lubelskim

W ramach tegorocznego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekt Fundacji Mobilności Aktywnej pt. „Lubelskie rowerem – bezpieczna droga do szkoły” zakwalifikował się do realizacji, co pozwoli na przeprowadzenie szeregu działań z zakresu edukacji rowerowej na terenie wybranych miast w województwie lubelskim.

Działania projektowe będące elementem Kampanii „Edukacja Rowerowa 2.0” będą realizowane w wybranych miastach woj. lubelskiego, z wyłączeniem Lublina, w okresie sierpień – grudzień 2021 roku. W ich ramach przewidziane będą:

  • Dwa całodzienne szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego lub innych przedmiotów, którzy zajmują się prowadzeniem zajęć techniki, przygotowaniem na kartę rowerową lub organizacją wycieczek rowerowych w szkołach podstawowych. Szkolenia będą dotyczyły problematyki edukacji rowerowej, prowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym i bezpieczeństwa młodych rowerzystów na drodze;
  • Pakiet 60 zajęć teoretycznych w szkołach (2×45 min.) dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym, znaczenia roweru jako środka transportu, idei zrównoważonego transportu i jego pozytywnego wpływu na otoczenie;
  • Pakiet 30 zajęć praktycznych w ruchu drogowym (3×45 min.), obejmujących przygotowanie roweru do drogi, sprawdzenie stanu technicznego, ćwiczenia koordynacji ruchowej „na sucho” przy szkole (45 min.), a następnie (2×45 min.) przejazd grupą po wybranych rozwiązaniach infrastruktury drogowej i rowerowej, poznawania w praktyce zasad ruchu drogowego, unikania zagrożeń, oceny sytuacji na drodze a także ćwiczeń indywidualnych na wybranych skrzyżowaniach.

W ramach projektu uczniowie otrzymają także opaski odblaskowe (2 000 szt.), a w ramach rozwoju kampanii zakupiony zostanie laptop i kamera GoPro, która umożliwi rejestrację zajęć praktycznych i realizację innych działań na rzecz edukacji.

Przy realizacji projektu zostanie wykorzystane wcześniej zakupione wyposażenie Fundacji, w tym kamizelki odblaskowe dla uczniów i instruktorów, projektor multimedialny, megafon czy urządzenia walkie-talkie.

Więcej szczegółów dotyczących projektu już wkrótce 🙂

Honorowy Patronat nad Kampanią „Edukacja Rowerowa 2.0” sprawuje Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *