Projekt NOWEFIO 2023-25

We wrześniu 2023 rozpoczęliśmy realizację nowego i największego ze wszystkich dotychczasowych projektów dotyczącego edukacji rowerowej dla dzieci i młodzieży, który nastawiony będzie w szczególności na praktyczną naukę jazdy w ruchu drogowym oraz wsparcie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego.

Projekt „Edukacja rowerowa 2.0. Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym” zostanie sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”, a jego łączny budżet na lata 2023-2025 wyniesie 218 000 zł.

Projekt stanowi rozwinięcie wychowania komunikacyjnego oraz egzaminu na kartę rowerową, w ramach których brak jest tego co najważniejsze – praktycznych elementów jazdy w ruchu drogowym, bez których trudno mówić o bezpiecznej jeździe rowerem.

Zajęcia teoretyczne realizowane w klasach szkolnych stanowią wstęp do zajęć praktycznych, w czasie których będziemy wyjeżdżać z uczniami i nauczycielami na ulice miast, by ćwiczyć tam umiejętności jazdy, omawiać zagrożenia na drodze i sposoby ich unikania, a także indywidualnie pokonywać różnego typu skrzyżowania i rozwiązania infrastruktury rowerowej. W kilku szkołach odbędą się tzw. holenderskie egzaminy w ruchu drogowym. Ze względów formalnych w zajęciach praktycznych w ruchu drogowym mogą wziąć udział tylko uczniowie posiadający kartę rowerową.

W ostatnim roku realizacji projektu opracowany zostanie poradnik dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, którego zadaniem będzie merytoryczne wsparcie w sposobach samodzielnej realizacji zajęć praktycznych w ruchu drogowym, bez udziału zewnętrznych trenerów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

Fundacja zakupi również kolejne elementy wyposażenia wspierające realizację zajęć praktycznych w ruchu drogowym i przydatne w realizacji zadań statutowych. Należą do nich:

  • Urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów
  • Dwa komplety kamizelek odblaskowych z numerami dla uczniów oraz oddzielne dla trenerów
  • Pachołki do ćwiczeń na placu manewrowym
  • Dyski zewnętrzne i karty pamięci
  • Materiały biurowe

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2023 do 31.12.2025 roku w min. 20 miastach i miejscowościach województwa lubelskiego, z wyłączeniem Lublina. Stanowi on kontynuację i rozwinięcie działań realizowanych przez Fundację od 2018 roku, w szczególności projektu „Lubelskie Rowerem – bezpieczna droga do szkoły” z 2021 roku, również sfinansowanego ze środków programu NOWEFIO.

Ze względu na ukierunkowanie projektu na praktyczny wymiar edukacji rowerowej, w pierwszej kolejności zajęcia będą realizowane w miastach lub miejscowościach posiadających układ drogowy oraz infrastrukturę rowerową umożliwiającą przeprowadzenie zajęć terenowych w ruchu drogowym.

Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Mobilności Aktywnej
ul. Kołłątaja 3/15
20-006 Lublin

Michał Wolny – tel. 888-844-666 / e-mail: michal@ekolublin.pl (koordynator projektu, trener)

Aleksander Wiącek – tel. 501-769-396 / e-mail: edukacja@fundacjamobilnosci.eu (koordynator kampanii, trener)

Podział działań w kolejnych latach:

Działanie:202320242025Razem
Zajęcia teoretyczne w szkole (2×45 min.)23 2065108
Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (3×45 min.)161478108
Egzaminy praktyczne w ruchu drogowym (4×45 min.)1225
Szkolenia dla nauczycieli (5 godz.)235

Wymagania formalne dotyczące realizacji zajęć, na potrzeby rozliczenia projektu z Narodowym Instytutem Wolności:

  • Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Fundacją Mobilności Aktywnej a Szkołą;
  • Potwierdzenie przeprowadzania zajęć przez Szkołę;
  • Podpisanie listy obecności przez uczestników zajęć i szkoleń;
  • Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) przez nauczycieli oraz rodziców w imieniu uczniów w wieku poniżej 16 roku życia;

Komentowanie jest wyłączone.