Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia które prowadzimy od 2014 roku są narzędziem wspierającym rozwój zawodowy nauczycieli i nauczycielek w tematyce związanej z wychowaniem komunikacyjnym oraz ruchem rowerowym, w szczególności w zakresie praktycznej edukacji rowerowej w rzeczywistym ruchu drogowym.

Od momentu rozpoczęcia Kampanii „Edukacja Rowerowa 2.0” przeprowadziliśmy szkolenia w następujących miastach:

2019 – Biłgoraj (we współpracy z Automobilklubem Biłgorajskim)
2019 – Kraśnik (we współpracy z Urzędem Miasta)
2021 – Chełm (we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego)
2021 – Zamość (we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego)
2023 – Biała Podlaska (we współpracy z Urzędem Miasta)


Zobacz także:

Edukacja rowerowa w Biłgoraju: warsztaty dla nauczycieli
„Rowerowa Edukacja” – konferencja i warsztaty dla nauczycieli w Warszawie


Zakres zagadnień prezentowanych podczas szkolenia obejmuje:

 • wstęp do zagadnienia praktycznej edukacji rowerowej;
 • rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego;
 • bezpieczeństwo rowerzystów wg statystyk wypadków ;
 • zachowania rowerzystów na drodze – obiektywna i subiektywna ocena zagrożenia ;
 • system prawny w Polsce dotyczący szkolenia rowerzystów i wychowania komunikacyjnego w szkołach (karta rowerowa i egzamin);
 • wyzwania i potrzeby zmian prawnych w programie nauczania dotyczące teoretycznej i praktycznej edukacji rowerowej;
 • system szkolenia rowerzystów w Holandii oraz idea egzaminu holenderskiego dla rowerzystów;
 • doświadczenia z programów edukacyjnych realizowanych w Polsce od 2011 roku;
 • problematyka realizacji zajęć praktycznych w ruchu drogowym, w tym uwarunkowania prawne i prowadzenie grupy w ruchu drogowym;
 • analiza i otwarta dyskusja o konkretnych rozwiązaniach w infrastrukturze rowerowej i sytuacjach na drodze, od strony prowadzenia zajęć i bezpieczeństwa uczniów.
 • przepisy prawne warunkujące ruch rowerowy w Polsce;
 • przewóz dzieci i towarów na rowerze, parkowanie, turystyka rowerowa.

W ramach szkolenia możliwe jest również przeprowadzenie części praktycznej w ruchu drogowym:

 • poznanie w praktyce różnych rozwiązań w infrastrukturze rowerowej i drogowej;
 • omawianie sytuacji na drodze w warunkach dużego hałasu, braku miejsca na zatrzymanie i in.;
 • ćwiczenie zajęć indywidualnych na skrzyżowaniach;
 • obserwacja zachowań na drodze różnych uczestników ruchu.


Warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu „Lublin Roweram. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych”, realizowanym przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie – Porozumienie Rowerowe.
Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego ze szkół podstawowych w Kraśniku (2019)
Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego ze szkół podstawowych w Biłgoraju (2019)
Warsztaty praktyczne dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego ze szkół podstawowych w Warszawie (2019)

Komentowanie jest wyłączone.