O nas

Edukacją rowerową i bezpieczeństwem rowerzystów na drodze zajmujemy się od wielu lat, realizując pilotażowe działania i rozwijając nowoczesne elementy w tym zakresie.

Należąc do rowerowych organizacji oraz we współpracy z wieloma partnerami w Polsce, prowadziliśmy liczne projekty obejmujące zajęcia teoretyczne w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych, zajęcia praktyczne w szkołach oraz dla osób dorosłych, szkolenia warsztatowe i praktyczne dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, przygotowywaliśmy materiały informacyjne i wydawnictwa.

Do projektów, które były podstawą naszego doświadczenia w dziedzinie edukacji rowerowej należą m.in.:

  • Rowerowe Przyśpieszenie – kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej i popularyzacji idei zrównoważonego transportu w Polsce (projekt Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej)
  • Rowerowa Szkoła (projekt Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej )
  • Lublin Rowerem. Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych (projekt Towarzystwa dla Natury i Człowieka w Lublinie – Porozumienia Rowerowego)
  • Rowerowe Przedszkole (działanie Urzędu Miasta Lublin)

Setki godzin spędzone podczas prowadzenia zajęć i grup na rowerach w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego pozwoliły na nabycie dużego doświadczenia w tej dziedzinie, czego efektem był udział w licznych konferencjach poświęconym edukacji rowerowej w Polsce i za granicą.

Z uwagi na ogromne potrzeby w rozwoju tej dziedziny edukacji, wynikające z konieczności poprawy bezpieczeństwa rowerzystów oraz pozytywnych aspektów związanych ze wzrostem ruchu rowerowego, chcemy możliwie szeroko przekazywać naszą wiedzę dalej, zwłaszcza nauczycielom wychowania komunikacyjnego oraz uczniom i osobom, które po wielu latach wracają do jazdy na rowerze.


Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie (fot. Michał Wolny).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, marzec 2014.
Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z terenu woj. lubelskiego, prezentacja Aleksandra Wiącka pt. „Działania na rzecz edukacji i bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Lublinie” (fot. Michał Wolny).

Budapeszt, marzec 2015.
Konferencja poświęcona wymianie dobrych praktyk z zakresu edukacji rowerowej, prezentacja Aleksandra Wiącka pt. „Cycling safety: practical education for primary school pupils and residents in Lublin” (fot. Michał Wolny).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, listopad 2014.
Szkolenie praktyczne dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z lubelskich szkół podstawowych, w ramach projektu Towarzystwa dla Natury i Człowieka w Lublinie „Lublin Rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych”

Komentowanie jest wyłączone.