O Kampanii

Kampania „EdukacjaRowerowa 2.0” została zainaugurowana w lutym 2019 roku przez Fundację Mobilności Aktywnej w Lublinie.

Jej głównym celem jest stworzenie nowoczesnego systemu szkolenia rowerzystów w Polsce, opierającego się na rozwijaniu umiejętności praktycznej jazdy w ruchu drogowym oraz elementach teoretycznych uwzględniających najnowszy stan wiedzy i doświadczenie krajów o dużym udziale ruchu rowerowego i wysokim poziomie bezpieczeństwa rowerzystów.

Wzorcem, który chcemy naśladować w Polsce jest Holandia, w której dzieci biorą udział w powszechnym egzaminie w ruchu drogowym, polegającym na ocenie zachowań na poszczególnych elementach infrastruktury rowerowej i drogowej.

W dniu 7 maja 2019 roku Kampania została objęta Patronatem Honorowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.


Do celów pośrednich Kampanii należą m.in.:

 • poprawa bezpieczeństwa rowerzystów (dzieci i dorosłych), dzięki zwiększeniu wiedzy i umiejętności praktycznych poruszania się rowerem w ruchu drogowym;
 • zwiększanie liczby rowerzystów w ruchu drogowym jako element zrównoważonego transportu;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego (problem smogu i hałasu) oraz zdrowia użytkowników dzięki częstemu korzystaniu z rowerów;
 • promocja i zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się rowerem w zimie i złych warunkach pogodowych, podczas przewożenia dzieci, towarów i in.

Wśród działań planowanych w ramach Kampanii wyróżnić można:

 • budowanie sieci współpracy pomiędzy jednostkami administracji centralnej i samorządowej, instytucjami, firmami i osobami zaangażowanymi i zainteresowanymi tematyką edukacji i bezpieczeństwa rowerzystów na drodze oraz wspólne działanie na rzecz zmian prawnych w tym zakresie;
 • stworzenie krajowego systemu szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z zakresu prowadzenia zajęć praktycznych;
 • stworzenie sieci regionalnych koordynatorów oraz wyszkolenie trenerów zajmujących się przeprowadzaniem zajęć dla uczniów;
 • stworzenie bazy wiedzy dotyczącej edukacji rowerzystów, bezpiecznego poruszania się i rozwoju ruchu rowerowego;
 • upowszechnienie praktycznych zajęć z edukacji rowerowej w ruchu drogowym dla uczniów oraz osób dorosłych;
 • wdrażanie w szkołach holenderskich egzaminów rowerowych, sprawdzających w praktyce nabyte umiejętności;
 • opracowywanie szkolnych planów mobilności oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu w okolicach szkół;
 • organizowanie wizyt studyjnych, konferencji, szkoleń i warsztatów na temat edukacji rowerowej;
 • przygotowywanie publikacji, wydawnictw i materiałów edukacyjnych.

„Praktyka czyni mistrza”

– to proste hasło doskonale sprawdza się podczas nauki każdej czynności wymagającej regularnego powtarzania i rozwijania, tj. języki obce, uprawianie sportu, sztuk walki, tańca czy jazdy samochodem.

Identycznie sprawa wygląda z jazdą na rowerze, z zastrzeżeniem że nie chodzi o samą umiejętność utrzymania na nim równowagi, a bezpieczne poruszanie się nim wśród innych uczestników ruchu, rowerzystów, pieszych oraz samochodów.

W krajach tj. Holandia czy Dania edukacja rowerowa oparta jest na umiejętnościach praktycznych, co sprawia że rowerzyści w każdym wieku potrafią bezpiecznie korzystać z rowerów, przewidywać zagrożenia na drodze i oceniać poziom bezpieczeństwa danej infrastruktury. Brak praktycznego systemu edukacji rowerowej w Polsce, skutkuje z jednej strony dużą liczbą wypadków z udziałem rowerzystów, a z drugiej poważnymi konfliktami z innymi uczestnikami ruchu. Nawet uwzględniając fakt, że istotny wpływ ma na to zła jakość lub brak infrastruktury rowerowej, niezbędnym jest rozwiązanie problemu braku praktycznej edukacji rowerowej w Polsce.

Sytuacja, w której uczniowie po egzaminie otrzymują kartę rowerową bez spędzenia choćby kilku godzin w warunkach normalnego ruchu drogowego, obecności samochodów i ćwiczenia umiejętności na skrzyżowaniach, jest dalece niekorzystna i wymaga szybkiej poprawy.

Niezbędna jest zmiana postrzegania tego zagadnienia i odejście od systemu, w którym unika się rozwijania umiejętności praktycznych na ulicach argumentując to bezpieczeństwem dzieci, a jednocześnie wymaga od nich wiedzy, stosowania się do przepisów i zachowań w warunkach drogowych, które są im obce.

„Dzieci uczą się zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania w znacznej mierze poprzez doświadczenie, które nabywają powtarzanymi przejazdami rowerem.”

(Holenderskie myślenie o edukacji rowerowej; ibikekrakow.com)


Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie (fot. Aleksander Wiącek).

Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie – indywidualne ćwiczenie skrętu w lewo na skrzyżowaniu z podporządkowaniem (fot. Aleksander Wiącek).

Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie – indywidualne ćwiczenie jazdy na wprost na skrzyżowaniu z podporządkowaniem (fot. Michał Wolny).

Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie (fot. Aleksander Wiącek).

Komentowanie jest wyłączone.