Nowe uprawnienia dla straży gminnych/miejskich od 20.10.2023 r.

W dniu 20 października 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Jedną z ważniejszych zmian dla rowerzystów będzie możliwość otrzymania mandatu za jazdę rowerem po przejściu dla pieszych lub drodze dla pieszych…

Czytaj dalej