Zajęcia teoretyczne dla uczniów

Zajęcia w szkołach stanowią uzupełnienie i rozszerzenie treści przekazywanych podczas zajęć wychowania komunikacyjnego na lekcji techniki.


Zajęcia w ramach projektu Rowerowa Szkoła w Białymstoku.

Jest to bogata w zdjęcia prezentacja multimedialna, trwająca 45 min. lub 2 x 45 min., w której omawiane są różne zagadnienia związane z jazdą rowerem i ruchem rowerowym. Należą do nich m.in.;

  • znaczenie roweru w systemie transportowym (transport zrównoważony);
  • wpływ na ekologię, zdrowie, jakość życia, szybkość przemieszczania się;
  • różne typy rowerów i wózków rowerowych, w tym przewóz dzieci i towarów;
  • połączenie roweru z innymi środkami transportu (samochodem, pociągiem) i system podróży multimodalnych;
  • kultura rowerowa (Cycle Chic);
  • obowiązkowe wyposażenie roweru;
  • przepisy prawa dotyczące rowerzystów;
  • zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach i infrastrukturze rowerowej;
  • zabezpieczenie roweru przed kradzieżą;
  • wycieczki rowerowe i turystyka rowerowa.

Zajęcia w jednej z lubelskich szkół podstawowych w ramach projektu „Lublin Roweram. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych”.

Komentowanie jest wyłączone.