Zajęcia praktyczne dla uczniów

Edukacja praktyczna stanowi podstawową formę nauki bezpiecznej jazdy rowerem u dzieci na poziomie szkoły podstawowej. Może być realizowana przez trenerów zewnętrznych oraz nauczycieli szkoły posiadających odpowiednie umiejętności i doświadczenie.
W przypadku grupy uczniów o mniejszych umiejętnościach i doświadczeniu, zajęcia mogą być realizowane w podstawowym wymiarze obejmującym jazdę w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, np. po ulicach strefy zamieszkania lub tempo 30. Poznawanie innych rozwiązań infrastruktury tj. kontrapasy, śluzy rowerowe (jeżeli istnieją), ćwiczenia na skrzyżowaniach, mogą być realizowane podczas kolejnych zajęć w innym terminie.Podstawowe założenia organizacyjne:

 • o przeprowadzeniu zajęć decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) klasy lub grupy;
 • w zajęciach mogą wziąć udział uczniowie, którzy posiadają ważną kartę rowerową oraz zgodę rodziców doręczoną do nauczyciela;
 • w przypadku wyrażenia takiej woli, w zajęciach mogą brać udział rodzice/opiekunowie dzieci;
 • posiadanie kasku nie jest obowiązkowe, ale zalecane;
 • trasa przejazdu jest ustalana przed rozpoczęciem zajęć, po wcześniejszym sprawdzeniu jej przez trenera;
 • ze względów bezpieczeństwa trasa zajęć nigdy nie prowadzi po drogach gdzie: a) dozwolona prędkość jest większa niż 50 km/h, b) występuje duży udział ruchu ciężkiego i pojazdów komunikacji zbiorowej c) liczba pasów ruchu jest większa od 2 – chyba że istnieje tam wydzielona infrastruktura rowerowa poza jezdnią;
 • trener/trenerzy oraz nauczyciele poruszają się w kamizelkach odblaskowych (kolor żółty), uczniowie w kamizelkach pomarańczowych;
 • grupę prowadzi trener, a zamyka nauczyciel; gdy liczba opiekunów jest większa niż 2, jadą oni w środku grupy i pomagają w przypadku pokonywania trudniejszych skrzyżowań;
 • podczas wykonywania ćwiczeń indywidualnych na skrzyżowaniach, jeden opiekun (zwykle nauczyciel) wypuszcza uczniów na ćwiczenie, a drugi (zwykle trener) zabezpiecza skrzyżowanie i pomaga uczniom; gdy liczba opiekunów jest większa niż 2, jeden z nich oczekuje z uczniami którzy już zakończyli ćwiczenie, a kolejny dołącza do zabezpieczenia skrzyżowania.

Czas trwania zajęć:

 • 90 min. (45 min. przed szkołą, 45 min. na ulicy);
 • 90 min. (15 min. przed szkołą, 75 min. na ulicy);
 • 135 min. (45 min. przed szkołą, 90 min. na ulicy).

Skład grupy:

 • optymalnie 7-10 uczniów, ale nie więcej niż 15 osób;
 • 1-2 trenerów prowadzących i 1-2 nauczycieli;
 • w przypadku większej grupy podział na dwie części.

Scenariusz zajęć szkolnych, część przed szkołą:

 • omówienie przebiegu zajęć, jazdy w grupie i najważniejszych zasad ruchu drogowego;
 • ogólne sprawdzenie stanu technicznego roweru (regulacja przerzutek, hamulców, wysokości siodełek, kierownicy, ciśnienia powietrza) i wyposażenia;
 • ćwiczenie elementów jazdy (jazda na wprost z obróceniem głowy i wyciągniętą ręką, skręcanie i sygnalizowanie manewrów, jazda parami, jazda w grupie, hamowanie indywidualne i w kolumnie).Scenariusz zajęć szkolnych, część na ulicy:

 • jazda w grupie po jezdni na zasadach ogólnych;
 • strefa tempo 30, strefa zamieszkania i skrzyżowania równorzędne;
 • skręcanie w prawo i w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu;
 • skręcanie w lewo ze środka pasa ruchu na skrzyżowaniu;
 • jazda po małym rondzie oraz po rondzie rowerowym;
 • rejony przystanków – miejsca kolizyjne z ruchem pieszym;
 • jazda po wydzielonych drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych;
 • przejazdy dla rowerzystów;
 • wjazd na jezdnię z drogi dla rowerów z ustąpieniem pierwszeństwa;
 • jazda po pasach dla rowerów;
 • jazda po kontrapasie i kontraruchu;
 • śluzy dla rowerzystów;
 • zasady jazdy rowerem po chodniku;
 • ćwiczenia indywidualne: skręcanie w lewo i/lub jazda na wprost na skrzyżowaniu równorzędnym lub klasycznym ze znakiem STOP/A-7, jazda po przejeździe dla rowerzystów;
 • zasady bezpiecznego parkowania roweru (dobry stojak typu U, dobre zapięcie typu U, przypinanie za ramę);
 • korzystanie z systemu wypożyczalni rowerowych i ćwiczenie jazdy na rowerze publicznym.

Zajęcia w oparciu o powyższy scenariusz mogą być realizowane w dowolnym mieście lub gminie, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury rowerowej.


Zobacz także:

Edukacja rowerowa w Warszawie: organizacja zajęć praktycznych w ruchu drogowym
Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej w Biłgoraju – podsumowanie
Edukacja Rowerowa 2.0 w Kraśniku i Opolu Lubelskim – podsumowanie

Komentowanie jest wyłączone.