Szkolenie dla nauczycieli w Chełmie i Zamościu – zaproszenie

W ramach realizowanego obecnie projektu „Lubelskie rowerem – bezpieczna droga do szkoły” zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na szkolenia dotyczące praktycznej edukacji rowerowej, które odbędą się w dniach 3-4 listopada 2021 roku w Chełmie i Zamościu.

Celem szkoleń, organizowanych we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Chełmie i Zamościu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji rowerowej, w szczególności organizacji zajęć praktycznych w ruchu drogowym jako rozszerzenia zajęć przygotowujących na kartę rowerową, a także idea tzw. egzaminu holenderskiego w ruchu drogowym. Omówione zostaną obecny system szkolenia rowerzystów w Polsce oraz problemy związane z bezpieczeństwem rowerzystów na drodze. Szkolenie jest skierowane w szczególności do nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego, ale także innych zainteresowanych, zajmujących się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, kartą rowerową lub organizacją wyjazdów rowerowych z uczniami.
Program szkolenia jest oparty na doświadczeniach trenerów edukacji rowerowej i programach realizowanych od 2011 roku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia i informacje:
Michał Wolny, tel. 888-844-666, michal@ekolublin.pl

Szkolenie w Chełmie:

03.11.2021 r. (środa) godz. 9:00

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, ul. Bieławin 2A Chełm

Szkolenie w Zamościu:

04.11.2021 r. (czwartek) godz. 9:00

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, ul. Jana Kilińskiego 84E Zamość

Program szkolenia:

8:45-9:00 – Rejestracja uczestników;

9:00-9:10 – Powitanie uczestników, informacja o projekcie;
9:10-10:00 – Edukacja rowerowa w Polsce: stan obecny, wyzwania, potrzeby, działania w l. 2011-20;
10:00-10:30 – Bezpieczeństwo rowerzystów na drodze, analiza zachowań, statystyki i rodzaje zdarzeń;

10:30-10:45 – przerwa kawowa;

10:45-11:30 – Praktyczna edukacja rowerowa dla uczniów w ruchu drogowym;
11:30-12:15 – Organizacja zajęć praktycznych w ruchu drogowym, przygotowanie trasy, bezpieczeństwo uczniów;

12:15-12:30 – przerwa kawowa;

12:30-13:00 – Praktyczny egzamin rowerowy typu holenderskiego w ruchu drogowym;
13:00-13:45 – Infrastruktura rowerowa – analiza przypadków;
13:45-14:00 – Wnioski i podsumowanie, ankieta ewaluacyjna.

14:00 – zakończenie szkolenia.

Patronat honorowy nad kampanią „Edukacja rowerowa 2.0” sprawuje Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie

Szkolenia są organizowane we współpracy i wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu.

Projekt „Lubelskie Rowerem – bezpieczna droga do szkoły sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *