Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej w Biłgoraju – podsumowanie

W dniach 10-14 czerwca br. przeprowadziliśmy w Biłgoraju pakiet zajęć praktycznych dla uczniów w ruchu drogowym, będący częścią projektu „Edukacja Rowerowa 2.0 – przez praktykę do bezpieczeństwa”, realizowanego w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco.

Zgodnie z założeniami projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie w Biłgoraju 8 zajęć praktycznych, po dwa w każdej ze szkół podstawowych, trwających 3 x 45 min. Wzięło w nich udział 79 uczniów i uczennic. Zajęcia były realizowane jako drugi etap projektu, po warsztatach dla nauczycieli przeprowadzonych w dniu 20 maja. Ostatniego dnia zajęć odbył się także przejazd rowerowy po mieście, promujący potrzebę nowoczesnej edukacji rowerowej.

Realizację zajęć wspierało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Roztoczańskiej – Rowerowe Roztocze, będące partnerem projektu.

Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem kamizelek odblaskowych i urządzeń walkie-talkie zakupionych w ramach projektu „Rozwój i wzmocnienie działań Fundacji Mobilności Aktywnej” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Lubelskie Lokalnie. Zgodnie ze wzorcami holenderskimi przyjęliśmy kolor pomarańczowy dla uczniów oraz żółty dla trenerów i nauczycieli. Kamizelki posiadają dodatkowo numery, które w przyszłości pozwolą na przeprowadzanie egzaminów holenderskich w ruchu drogowym z oceną zachowania się dzieci na drogach i skrzyżowaniach. Łącznie posiadamy 2 komplety po 15 szt. dla uczniów i 6 szt. kamizelek dla opiekunów. Jeden komplet był wykorzystywany w Biłgoraju, a drugi w tym samym czasie wspierał egzaminy holenderskie odbywające się w Lublinie w ramach działań Porozumienia Rowerowego.

Prowadzenie zajęć w Biłgoraju z racji zwartości miasta nie było dużym wyzwaniem organizacyjnym, w porównaniu np. do Warszawy. Wiele tych samych odcinków tras i skrzyżowań było pokonywanych przez uczniów różnych szkół, natomiast ogólną zasadą było rozpoczynanie od elementów łatwych i zwiększanie poziomu trudności w miarę trwania zajęć.

Zajęcia rozpoczynały się ok. 45 min. częścią treningową przy szkole, w ramach której omawialiśmy wyposażenie roweru i jego najważniejsze elementy wpływające na bezpieczeństwo jazdy. Następnie grupa przystępowała do ćwiczeń grupowych i indywidualnych tj. hamowanie na komendę, jazda w kolumnie, ćwiczenie koordynacji ruchów: obracanie głowy i wyciąganie ręki z sygnalizowaniem skrętu.

Po wyjechaniu z terenu szkoły poruszaliśmy się głównie jezdniami o mniejszym natężeniu ruchu, drogami i pasami ruchu dla rowerów, a w wyjątkowych sytuacjach po głównej ulicy w mieście, co wynikało z konieczności przejechania w inną część miasta.

Godziny w których były realizowane zajęcia w terenie nie obejmowały godzin szczytu, więc na wielu ulicach ruch był niewielki. Pozwalało to na zatrzymywanie się na jezdni przy krawężniku i objaśnianie sytuacji na drodze, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w praktyce.

Najważniejszym elementem zajęć były indywidualne ćwiczenia praktyczne, które przeprowadzaliśmy w wielu miejscach, czasami także w trybie ciągłym, gdy uczniowie po wykonaniu zadania wracali na skrzyżowanie i poruszali się w kierunku przeciwnym.

Na każdym etapie wykonywania ćwiczenia uczniowie byli informowani jak powinni je poprawnie wykonywać, a także jakie błędy popełnili. Zauważalny był jednocześnie spadek liczby błędów dzięki powtarzaniu danych ćwiczeń.

Podczas zajęć przeprowadzaliśmy następujące ćwiczenia:

  • jazda na wprost po jezdni
  • skręcanie w prawo z drogi podporządkowanej i głównej
  • skręcanie w lewo z drogi podporządkowanej, ze znakiem Stop oraz drogi głównej
  • jazda na wprost na skrzyżowaniu podporządkowanym
  • włączanie się do ruchu
  • jazdę po pasie ruchu dla rowerów
  • jazdę przez przejazd dla rowerzystów na wlocie drogi podporządkowanej
  • jazdę przez przejazd dla rowerzystów na wlocie i wylocie ronda

W zajęciach praktycznych wzięło udział 5 z 6 nauczycieli biorących udział w majowych warsztatach, uczniowie byli w większości zdyscyplinowani i zaangażowani w prowadzone zajęcia i ćwiczenia.

Na zajęciach zabrakło treningu na ulicy z kontraruchem/kontrapasem, gdyż pierwsze tego typu rozwiązanie jest dopiero na etapie budowy. Nie ćwiczyliśmy także na śluzach rowerowych obecnych w Biłgoraju, gdyż znajdują się one na bardziej ruchliwych ulicach, gdzie przeprowadzanie indywidualnych zajęć mogłoby być mniej bezpieczne dla uczniów.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu dofinansowanego z programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco.

Patronat Honorowy nad zajęciami w ramach kampanii „Edukacja Rowerowa 2.0” objęła Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Projekt dofinansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w zakresie wyposażenia zakupionego na potrzeby rozwoju Fundacji Mobilności Aktywnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *