Zajęcia praktyczne dla osób dorosłych

Edukacja praktyczna dla dorosłych może być w szczególności realizowana dla osób, które przez długi czas nie korzystały z roweru i chciałyby poznać zasady i porady jazdy w ruchu drogowym w sytuacji dynamicznie rozwijającej się infrastruktury rowerowej (szczególnie w miastach), ale także dla tych, którzy są użytkownikami roweru ale jedynie w formie rekreacyjnej, i chcieliby zacząć z niego korzystać w celach komunikacyjnych.


Zajęcia praktyczne dla osób dorosłych w Lublinie (2013).

Podstawowe założenia organizacyjne:

 • zajęcia mogą być organizowane w formie otwartego naboru lub dla grupy chętnych osób;
 • w zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe lub niepełnoletnie w wieku powyżej 14 lat, jeżeli jadą wspólnie z rodzicem/opiekunem i posiadają kartę rowerową;
 • osoby biorące udział na etapie zapisywania się na zajęcia potwierdzają akceptację regulaminu, stanowiącego załącznik do formularza zgłoszeniowego;
 • każdy uczestnik może odłączyć się od grupy w dowolnym momencie, po zgłoszeniu tego faktu prowadzącemu;
 • posiadanie kasku nie jest obowiązkowe, ale zalecane;
 • trasa przejazdu jest ustalana przed rozpoczęciem zajęć, po wcześniejszym sprawdzeniu jej przez trenera;
 • ze względów bezpieczeństwa trasa zajęć nie prowadzi po drogach gdzie: a) dozwolona prędkość jest większa niż 50 km/h, b) występuje duży udział ruchu ciężkiego i pojazdów komunikacji zbiorowej c) liczba pasów ruchu jest większa od 2 – chyba że istnieje tam wydzielona infrastruktura rowerowa poza jezdnią;
 • trener/trenerzy oraz osoba zamykająca grupę poruszają się w kamizelkach odblaskowych;
 • grupę prowadzi trener, a zamyka drugi trener lub osoba, która wyrazi zgodę na jechanie na końcu grupy;
 • w przypadku wykonywania ćwiczeń indywidualnych na skrzyżowaniach, trener ustala miejsce startu i mety ćwiczenia,a sam ustawia się na skrzyżowaniu.

Czas trwania zajęć:

 • 2-2,5 godz. (15 min. wstęp, pozostałe na ulicy)

Skład grupy:

 • optymalnie 7-10 uczniów, ale nie więcej niż 15 osób;
 • 1-2 trenerów prowadzących
 • w przypadku większej grupy podział na dwie części.

Zajęcia praktyczne dla osób dorosłych w Lublinie (2014).

Scenariusz zajęć dla dorosłych, część przed rozpoczęciem:

 • omówienie przebiegu zajęć, jazdy w grupie i najważniejszych zasad ruchu drogowego;
 • ogólne sprawdzenie stanu technicznego roweru (regulacja przerzutek, hamulców, wysokości siodełek, kierownicy, ciśnienia powietrza) i wyposażenia;
 • ćwiczenie elementów jazdy (jazda na wprost z obróceniem głowy i wyciągniętą ręką, skręcanie i sygnalizowanie manewrów, jazda parami, jazda w grupie, hamowanie indywidualne i w kolumnie).

Scenariusz zajęć dla dorosłych, część na ulicy:

 • jazda w grupie po jezdni na zasadach ogólnych;
 • strefa tempo 30, strefa zamieszkania i skrzyżowania równorzędne;
 • skręcanie w prawo i w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu;
 • skręcanie w lewo ze środka pasa ruchu na skrzyżowaniu;
 • jazda po małym rondzie oraz po rondzie rowerowym;
 • rejony przystanków – miejsca kolizyjne z ruchem pieszym;
 • jazda po wydzielonych drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych;
 • przejazdy dla rowerzystów;
 • wjazd na jezdnię z drogi dla rowerów z ustąpieniem pierwszeństwa;
 • jazda po pasach dla rowerów;
 • jazda po kontrapasie i kontraruchu;
 • śluzy dla rowerzystów;
 • zasady jazdy rowerem po chodniku;
 • ćwiczenia indywidualne: skręcanie w lewo i/lub jazda na wprost na skrzyżowaniu równorzędnym lub klasycznym ze znakiem STOP/A-7, jazda po przejeździe dla rowerzystów;
 • zasady bezpiecznego parkowania roweru (dobry stojak typu U, dobre zapięcie typu U, przypinanie za ramę);
 • korzystanie z systemu wypożyczalni rowerowych i ćwiczenie jazdy na rowerze publicznym.

Zajęcia w oparciu o powyższy scenariusz mogą być realizowane w dowolnym mieście lub gminie, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury rowerowej.


Zajęcia praktyczne dla osób dorosłych w Lublinie (2013).

Komentowanie jest wyłączone.