Nasze zasoby

Do realizacji działań edukacyjnych wykorzystujemy sprzęt zakupiony w ramach wcześniejszych projektów. Służy on nie tylko większej efektywności, ale także i bezpieczeństwu uczestników zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Są to m.in.:

  • Projektor multimedialny;
  • Ekran projekcyjny;
  • Urządzenia komunikacji bezprzewodowej walkie-talkie;
  • Megafon;
  • Kamera GoPro;
  • Dron;
  • Pomarańczowe kamizelki odblaskowe z numerami dla uczniów oraz żółte kamizelki dla trenerów;

Komentowanie jest wyłączone.