List poparcia

List jest podstawową i najłatwiejszą formą wsparcia Kampanii. Możesz skorzystać z dostępnego poniżej wzoru lub go edytować, a potem dodać swoje dane i wysłać do nas pocztą lub zeskanować i wysłać mailem.

Przykładowa treść listu dla szkół i przedszkoli:

W imieniu [tu wpisać nazwę szkoły/przedszkola] wyrażam poparcie dla Kampanii „Edukacja Rowerowa 2.0” zainicjowanej przez Fundację Mobilności Aktywnej, której głównym celem jest stworzenie nowoczesnego systemu szkolenia rowerzystów w Polsce. System ten opierać się będzie na rozwijaniu umiejętności praktycznych jazdy w ruchu drogowym i elementach teoretycznych uwzględniających najnowszy stan wiedzy oraz doświadczenie krajów o dużym udziale ruchu rowerowego i wysokim poziomie bezpieczeństwa rowerzystów.


Rosnący ruch rowerowy oraz powstawanie nowej infrastruktury rowerowej w Polsce stawiają nowe wyzwania w zakresie edukacji, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Poznawanie nowych rozwiązań i praktyczne ćwiczenie jazdy na drodze pozwolą na zwiększenie umiejętności poruszana się młodych rowerzystów, a także przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Deklaruję również wolę współpracy oraz udział nauczycieli i uczniów [szkoły/przedszkola] w działaniach realizowanych przez Fundację, a związanych z celami Kampanii.

Przykładowa treść listu dla organizacji pozarządowych:

W imieniu [tu wpisać nazwę organizacji] wyrażam poparcie dla Kampanii „Edukacja Rowerowa 2.0” zainicjowanej przez Fundację Mobilności Aktywnej, której głównym celem jest stworzenie nowoczesnego systemu szkolenia rowerzystów w Polsce. System ten opierać się będzie na rozwijaniu umiejętności praktycznych jazdy w ruchu drogowym i elementach teoretycznych uwzględniających najnowszy stan wiedzy oraz doświadczenie krajów o dużym udziale ruchu rowerowego i wysokim poziomie bezpieczeństwa rowerzystów.


Rosnący ruch rowerowy oraz powstawanie nowej infrastruktury rowerowej w Polsce stawiają nowe wyzwania w zakresie edukacji, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Poznawanie nowych rozwiązań i praktyczne ćwiczenie jazdy na drodze pozwolą na zwiększenie umiejętności poruszana się młodych rowerzystów, a także przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Deklaruję również wolę współpracy w działaniach realizowanych przez Fundację, a związanych z celami Kampanii.

W przypadku wysyłki listu pocztą zaadresuj ją na:

Fundacja Mobilności Aktywnej
ul. Jasna 6/32
20-077 Lublin

W przypadku wysyłki drogą elektroniczną:
edukacja@fundacjamobilnosci.eu

Komentowanie jest wyłączone.