Ogólnopolski Zjazd Edukatorów Rowerowych w Warszawie 2022

W dniach 18-20 listopada 2022 w Warszawie odbył się Ogólnopolski Zjazd Edukatorów Rowerowych kończący dwuletni projekt Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej. Była to okazja do dyskusji na temat problemów edukacji rowerowej w Polsce, wymiany doświadczeń, spotkania trenerów i instruktorów edukacji rowerowej z całego kraju, omówienia wyzwań związanych z potrzebą zmiany archaicznego i nieodpowiadającego współczesnym potrzebom systemu z kartą rowerową na czele.

Do Warszawy zaczęliśmy dojeżdżać już w piątek wieczorem, oczywiście z rowerami, by wykorzystać okazję do odwiedzenia najnowszych rozwiązań w infrastrukturze rowerowej w stolicy.

Cała sobota poświęcona była tematowi edukacji rowerowej, obejmującymi dotychczasowe doświadczenia i działania w wybranych polskich miastach, ale i z Francji, gdzie bardzo aktywnie w tym temacie działa Olivier Schneider. Michał mówił o doświadczeniach z tzw. egzaminami holenderskimi, a Marek zaprezentował zdjęcia z wiosennej wizyty studyjnej w Belgii, Holandii i Francji.

W niedzielę skupiliśmy się na pracy warsztatowej dotyczącej podjęcia realnych działań zmierzających do zmiany w polskim systemie edukacji rowerowej oraz zacieśnienia współpracy organizacji rowerowych i grup z całego kraju m.in. wokół tego zagadnienia. Wśród nas były bowiem zarówno osoby od lat zaangażowane w sprawy rowerowe, m.in. w ramach sieci „Miasta dla rowerów”, ale i sporo nowych. Jedno jest pewne – w grupie siła!

Szczegółowa relacja z wydarzenia autorstwa Marka z Warszawy i Cezarego z Wrocławia znajduje się na stronie Zielonego Mazowsza: http://zm.org.pl/?a=ogolnopolski-zjazd-edukatorow-rowerowych

Zjazd odbył się w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *