Edukacja rowerowa w Biłgoraju: warsztaty dla nauczycieli

W poniedziałek 20 maja br. na rozpoczęcie realizacji projektu „Edukacja Rowerowa 2.0 – przez praktykę do bezpieczeństwa” w ramach programu Fundacji Tesco „Decydujesz, pomagamy”, przeprowadziliśmy kilkugodzinne warsztaty dla nauczycieli biłgorajskich szkół, obejmujące teoretyczne i praktyczne elementy prowadzenia zajęć z edukacji rowerowej.

Warsztaty zostały zorganizowane na terenie Autodromu Biłgorajskiego, dzięki wsparciu ze strony Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, a także na rowerach na ulicach miasta.

Wzięło w nich udział sześciu nauczycieli ze wszystkich czterech szkół podstawowych w Biłgoraju, a także dwóch gości ze Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl i ZaVelo Brest z Białorusi, zainteresowanych tematem i rozwijaniem go w swoich miastach. Duże wsparcie organizacyjne udzielił Urząd Miasta Biłgoraj, gdzie jeszcze w marcu odbyło się spotkanie informacyjne o projekcie z udziałem Pana Janusza Rosłana – Burmistrza Biłgoraja, dyrektorów szkół i policji.

Warsztaty poprowadzili wspólnie Aleksander Wiącek z Fundacji Mobilności Aktywnej oraz Leszek Grabowski ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Roztoczańskiej – Rowerowe Roztocze.

Pierwsza część warsztatów na terenie Autodromu obejmowała 2,5 godziny wykładów i dyskusji na tematy związane z problematyką edukacji rowerowej, tj.”

  • Edukacja rowerowa w Polsce: stan obecny, wyzwania, potrzeby;
  • Bezpieczeństwo rowerzystów na drodze, analiza zachowań, statystyki i rodzaje zdarzeń;
  • Praktyczna edukacja rowerowa w ruchu drogowym;
  • Organizacja zajęć praktycznych, przygotowanie trasy, bezpieczeństwo uczniów.

Druga część warsztatów obejmowała 2,5 godzinny przejazd po ulicach i infrastrukturze rowerowej Biłgoraja. Postoje były okazją do rozmowy i dyskusji na temat istniejących rozwiązań, problemów i bezpieczeństwie rowerzystów, warunkach widoczności i zachowań różnych uczestników ruchu. Wybrane miejsca, w szczególności na skrzyżowaniach, zostały omówione pod kątem przeprowadzania z uczniami zajęć praktycznych w tym ćwiczeń indywidualnych.


-Takiego czegoś, na takim poziomie i o takim zakresie jeszcze nie było. To bardzo cenna inicjatywa, która pozwala inaczej spojrzeć na kształcenie młodych rowerzystów, na poprawę bezpieczeństwa i podejście do ruchu drogowego. Tutaj edukowani są nauczyciele i uczniowie. Tak naprawdę to większość z nas posiada jedynie wiedzę z przygotowania do prawo jazdy. To zdecydowanie za mało – powiedział dla portalu bilgoraj.com.pl Jacek Odrzywolski, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju.


Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej zaplanowane są na połowę czerwca, a wezmą w nich udział wybrane grupy uczniów ze wszystkich szkół podstawowych – w każdej szkole przewidziane są po 2 zajęcia, trwające 3×45 min., w tym jedna lekcja pod szkołą sprawdzająca umiejętności i koordynację ruchów oraz stan roweru, a pozostałe dwie już na ulicach miasta, pod opieką trenerów i nauczycieli.

Organizacja zajęć praktycznych dla uczniów będzie wspierana wyposażeniem nabytym przez Fundację w ramach projektu „Rozwój i wzmocnienie działań Fundacji Mobilności Aktywnej”, realizowanego z konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”. Będą to m.in. kamizelki odblaskowe dla trenerów oraz z numerami dla uczniów, urządzenia komunikacji bezprzewodowej walkie-talkie i megafon.

Informacje w mediach o przeprowadzonych warsztatach:

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu dofinansowanego z programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco.

Patronat Honorowy nad warsztatami w ramach kampanii „Edukacja Rowerowa 2.0” objęła Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *