Projekt „Lubelskie rowerem – bezpieczna droga do szkoły” – zapraszamy do udziału

Nowy projekt edukacyjny to duża okazja i szansa na uczniów szkół podstawowych na zdobycie nowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i poruszania się rowerem po drogach. Zapraszamy więc szkoły i nauczycieli z następujących miast woj. lubelskiego: Zamość, Chełm, Biłgoraj, Kraśnik, Świdnik, Lubartów, Puławy i Kazimierz Dolny do zgłaszania się do udziału.

„Praktyka czyni mistrza”

– to proste hasło doskonale sprawdza się podczas nauki każdej czynności wymagającej regularnego powtarzania i rozwijania, tj. języki obce, uprawianie sportu, sztuk walki, tańca czy jazdy samochodem.

Identycznie sprawa wygląda z jazdą na rowerze, z zastrzeżeniem że nie chodzi o samą umiejętność utrzymania na nim równowagi, a bezpieczne poruszanie się nim wśród innych uczestników ruchu, rowerzystów, pieszych oraz samochodów.

W krajach tj. Holandia czy Dania edukacja rowerowa oparta jest na umiejętnościach praktycznych, co sprawia że rowerzyści w każdym wieku potrafią bezpiecznie korzystać z rowerów, przewidywać zagrożenia na drodze i oceniać poziom bezpieczeństwa danej infrastruktury. Brak praktycznego systemu edukacji rowerowej w Polsce, oprócz problemów z jakością lub brakiem infrastruktury rowerowej i zachowaniem kierowców, skutkuje z jednej strony dużą liczbą wypadków z udziałem rowerzystów, a z drugiej poważnymi konfliktami z innymi uczestnikami ruchu.

Dlatego nasz nowy projekt oraz cała kampania „Edukacja Rowerowa 2.0” ukierunkowane są na praktyczną naukę jazdy rowerem w ruchu drogowym, jako elementu którego od lat brakuje w systemie uzyskiwania karty rowerowej.

„Dzieci uczą się zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania w znacznej mierze poprzez doświadczenie, które nabywają powtarzanymi przejazdami rowerem.”

Zgłoszenia do udziału w projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły podstawowe z następujących miast województwa lubelskiego, tj.:

  1. Zamościa
  2. Chełma
  3. Świdnika
  4. Biłgoraja
  5. Kraśnika
  6. Lubartowa
  7. Puław
  8. Kazimierza Dolnego

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie:

  • 60 zajęć teoretycznych w szkołach (2×45 min.) dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym, znaczenia roweru jako środka transportu, idei zrównoważonego transportu i jego pozytywnego wpływu na otoczenie;
  • 30 zajęć praktycznych w ruchu drogowym (3×45 min.), obejmujących przygotowanie roweru do drogi, sprawdzenie stanu technicznego, ćwiczenia koordynacji ruchowej „na sucho” przy szkole (45 min.), a następnie (2×45 min.) przejazd grupą po wybranych rozwiązaniach infrastruktury drogowej i rowerowej, poznawania w praktyce zasad ruchu drogowego, unikania zagrożeń, oceny sytuacji na drodze a także ćwiczeń indywidualnych na wybranych skrzyżowaniach.

Dodatkowo w dwóch miastach odbędą się szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego lub innych przedmiotów, którzy zajmują się prowadzeniem zajęć techniki, przygotowaniem na kartę rowerową lub organizacją wycieczek rowerowych w szkołach podstawowych. Szkolenia będą dotyczyły problematyki edukacji rowerowej, prowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym i bezpieczeństwa młodych rowerzystów na drodze;

Każde z miast posiada swoją pulę możliwych do zrealizowania zajęć. Ze względu na ich ograniczoną liczbę decyduje kolejność zgłoszeń, najpierw w obrębie miasta, a później w ramach projektu.

Realizacja zajęć teoretycznych wymaga jedynie uzgodnienia terminu i sali na dwie godziny lekcyjne. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu (komputer, projektor) zostanie on zapewniony przez organizatora.

Realizacja zajęć praktycznych w ruchu drogowym wymaga uzgodnienia terminu i grupy uczniów do 13 osób na trzy godziny lekcyjne, wraz z uzyskaniem zgody rodziców oraz co najmniej jednego nauczyciela-opiekuna. Uczniowie biorący udział w zajęciach muszą posiadać kartę rowerową, jazda w kasku jest zalecana, ale nie obligatoryjna. Organizator zapewnia kamizelki odblaskowe dla uczniów (pomarańczowe) i opiekunów (żółte) oraz urządzenia łączności bezprzewodowej.

Informacje i zdjęcia z przykładowych zajęć praktycznych:

Pobierz ulotkę jako PDF do wydrukowania

Wszelkich informacji dotyczących możliwości i sposobu realizacji zajęć udzieli koordynator projektu – Michał Wolny, tel. 888-844-666, michal@ekolublin.pl

Zapraszamy do udziału! 🙂

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *