Edukacja rowerowa w szkole podstawowej

Nauka zagadnień związanych z ruchem rowerowym i bezpieczeństwem na drodze jest obecnie realizowana na zajęciach z techniki w klasie 4 szkoły podstawowej.

Materiał, który uczniowie przerabiają na lekcjach bazuje na podręcznikach dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnych z aktualną podstawą programową dla szkół podstawowych. Program nauczania nie obejmuje zajęć praktycznych na rowerach, a jedynie elementy teoretyczne, związane z istniejącymi przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpieczeństwa, zachowania się na drodze, wspomaganymi przez zdjęcia i rysunki tematyczne. Liczba godzin zajęć z techniki dla kl. 4 wynosi 1 godzinę lekcyjną w tygodniu, zgodnie z ramowym planem nauczania, natomiast na wychowanie komunikacyjne przeznaczona jest jedynie część zajęć w ciągu roku szkolnego.

Podczas nauki w szkole podstawowej uczeń lub uczennica po ukończeniu 10 roku życia mogą uzyskać również kartę rowerową, uprawniającą do poruszania się po drogach publicznych przed ukończeniem 18 roku życia. Do jej otrzymania niezbędne są zdany egzamin teoretyczny w klasie, a następnie egzamin praktyczny na rowerze, realizowany zwykle na terenie szkoły. Nauczyciele, którzy chcą przeprowadzać egzaminy na kartę rowerową muszą wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez poszczególne Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Poza zajęciami szkolnymi uczniowie mogą również brać udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, realizowanym na wielu etapach w tym szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Opisany system niestety nie odpowiada na aktualne potrzeby młodych rowerzystów i wymaga gruntownej zmiany, w szczególności wprowadzenia do niego elementów praktycznych.

Komentowanie jest wyłączone.