Edukacja rowerowa w szkole podstawowej

Nauka zagadnień związanych z ruchem rowerowym i bezpieczeństwem na drodze jest realizowana na zajęciach z techniki od klasy IV szkoły podstawowej.

Materiał, który uczniowie przerabiają na lekcjach bazuje na podręcznikach dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnych z aktualną podstawą programową dla szkół podstawowych. Program nauczania nie obejmuje zajęć praktycznych na rowerach, a jedynie elementy teoretyczne, związane z istniejącymi przepisami ruchu drogowego, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i zachowania się na drodze, wspomaganymi przez zdjęcia i rysunki tematyczne. Liczba godzin zajęć z techniki dla kl. 4 wynosi 1 godzinę lekcyjną w tygodniu, zgodnie z ramowym planem nauczania, natomiast na wychowanie komunikacyjne przeznaczona jest jedynie część zajęć w ciągu roku szkolnego.

Podczas nauki w szkole podstawowej uczeń lub uczennica po ukończeniu 10 roku życia mogą uzyskać również kartę rowerową, uprawniającą do poruszania się po drogach publicznych przed ukończeniem 18 roku życia. Do jej otrzymania niezbędne są zdany egzamin teoretyczny w klasie, a następnie egzamin praktyczny na rowerze, realizowany zwykle na terenie szkoły lub na miasteczku ruchu drogowego w danej miejscowości. Nauczyciele którzy chcą przeprowadzać egzaminy na kartę rowerową muszą wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Poza zajęciami szkolnymi uczniowie mogą również brać udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, realizowanym na wielu etapach w tym szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Powyższy system niestety nie odpowiada na aktualne potrzeby młodych rowerzystów i wymaga gruntownej zmiany, w szczególności wprowadzenia do niego praktycznej nauki jazdy rowerem w rzeczywistym ruchu drogowym. Karta rowerowa w połączeniu z ustawowym wymogiem jej posiadania w wieku 10-18 lat jest również ogromną barierą prawną dla rozwoju ruchu rowerowego i aktywnego trybu życia, zwłaszcza dla uczniów którzy nie mają możliwości by ją uzyskać w dniu 10 urodzin. Problem ten nasilił się w czasie pandemii Covid-19, gdy w bardzo wielu szkołach przez 1-2 lata nie były organizowane egzaminy na kartę rowerową.

Aktualizacja: 14.11.2023 r.

Komentowanie jest wyłączone.