Szkolenie w WORD dla nauczycieli

Białystok

Brak programu szkolenia

Bydgoszcz

http://word.bydgoszcz.pl/dla-nauczycieli/

Program szkolenia:

 1. Wiedza z zakresu ruchu drogowego – przedstawione zostaną najważniejsze akty prawne; ustawy, rozporządzenia, przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych; omówienie prawidłowego zachowania się na miejscu wypadku.
 3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 4. Organizacja i wyposażenie szkolnych pracowni i miasteczek ruchu drogowego, materiały edukacyjne wspomagające zajęcia wychowania komunikacyjnego.
 5. Zasady prowadzenia egzaminów na kartę rowerową.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

Gdańsk

https://pord.pl/szkolenie-dla-nauczycieli-wychowania-komunikacyjnego/

Brak programu szkolenia

Gorzów Wielkopolski

https://wordgorzow.pl/szkolenie-nauczycieli-wychowania-komunikacyjnego/

Tematyka szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu:

 1. Obowiązujących aktów prawnych dotyczących karty rowerowej.
 2. Przepisów i zasad ruchu drogowego.
 3. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego.
 4. Metodyki prowadzenia zajęć i egzaminu na kartę rowerową.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych

Katowice

Program szkolenia:

 1. Pierwsza pomoc;
 2. Metodyka nauczania;
 3. Przepisy ruchu drogowego;
 4. BRD – profilaktyka.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin (prawdopodobnie lekcyjnych)

Kielce

Brak programu

Kraków

https://mord.krakow.pl/kursy-i-szkolenia/nauczyciele-egzaminujacy-na-karte-rowerowa/

Brak programu szkolenia

Łódź

Brak programu szkolenia

Lublin

https://word.lublin.pl/specjalistyczne_przeszkolenie_dla_nauczycieli

Program szkolenia:

 1. I Akty prawne regulujące szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. 1 godz. 9:00-9:45
 2. II Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących rowerzystów i pieszych. Analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem dzieci i rowerzystów. 2 godz. 9:50-11:25
 3. III Przygotowanie i określenie formy egzaminu w części teoretycznej i praktycznej oraz czas trwania egzaminu. 2 godz. 11:30-13:00
 4. IV Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu na kartę rowerową. 1 godz. 13:10-13:55

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych

Olsztyn

https://szkolenia.word.olsztyn.pl/szkolenie-dla-nauczycieli-egzaminujacych-dzieci-na-karte-rowerowa/

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej.
 2. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.
 3. Warunki techniczne pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – warunki techniczne roweru i wózka rowerowego.
 4. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 5. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu teoretyczno – praktycznego.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych

Opole

Brak programu szkolenia

Poznań

Brak programu szkolenia

Rzeszów

https://www.word.rzeszow.pl/szkolenie-dla-nauczycieli

Program szkolenia:

 1. Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dot. pieszych i rowerzystów.
 2. Elementy techniki jazdy, przygotowanie do jazdy, wyposażenie roweru.
 3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analiza wypadków ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
 4. Zasady prowadzenia egzaminów na kartę rowerową, prowadzenie dokumentacji w zakresie uzyskiwania karty rowerowej.

Czas trwania szkolenia : 6 godzin lekcyjnych

Szczecin

https://szkolenia.word.szczecin.pl/dla-nauczycieli-wychowania-komunikacyjnego/

Brak programu szkolenia

Warszawa

https://word.waw.pl/szkolenia-kursy/wychowanie-komunikacyjne

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. 8.30-9.15
 2. Stan bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 9.25-10.10
 3. Wybrane przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej. Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Uprawnienia i obowiązki Policji. 10.20-11.05
 4. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. 11.15-12.00
 5. Sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego. 12.10-12.55
 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 13.05-13.50
 7. Podsumowanie szkolenia i wydanie zaświadczeń. 14.00-14.15

Czas trwania szkolenia: 5 godzin 45 min.

Wrocław

https://dord.dolnyslask.pl/wroclaw/oddzial/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/szkolenie-nauczycieli-jesien-2022/

Brak programu szkolenia

Aktualizacja: 23.09.2023 r.

Komentowanie jest wyłączone.