Ramowy plan nauczania

Liczbę godzin lekcyjnych w szkole reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (D.U. 2019, poz. 639).

Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w ramach lekcji techniki, na którą przeznaczona jest tylko jedna lekcja w tygodniu w klasach IV-VI. Mimo istotnego rozszerzenia zapisów dot. wychowania komunikacyjnego w podstawie programowej od roku szkolnego 2023/34, liczba godzin techniki nie uległa zwiększeniu. Mając na uwadze znaczenie wychowania komunikacyjnego w codziennym życiu i fakt, że jest to jeden z wielu działów tematycznych realizowanych na technice, trudno uznać obecną sytuację za korzystną.

Obowiązujący od 1 września 2023 roku ramowy plan nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2023 poz. 277).

Aktualizacja: 29.08.2023 r.

Komentowanie jest wyłączone.