Szkolenie w WORD dla osób dorosłych

Wybrane Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego organizują szkolenia rowerowe dla osób dorosłych, jednak nie każde z nich obejmuje jazdę rowerem w rzeczywistym ruchu drogowym.

Gdańsk

https://pord.pl/plan-pracy-na-rzecz-brd/

Projekt „Pomorze na rowerze – edycja 2023”

Rowerowe Lekcje Jazdy – warsztaty dla dorosłych rowerzystów

Szkolenie realizowane we współpracy Fundacji Na Rowerze i Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.

Łódź

http://www.rowery.word.lodz.pl/szkolenia/szkolenia-indywidualne

Program szkolenia:

Część teoretyczna ( 2 godz 15 minut)

 1. Test diagnostyczny z wiedzy o ruchu drogowym i ochronie środowiska
 2. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie rowerów i rowerzystów
 3. Ogólne zasady ruchu drogowego i pierwszeństwo przejazdu
 4. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów
 5. Ruch rowerów w kolumnie
 6. Znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące rowerów
 7. Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego rowerów
 8. Zagrożenia bezpieczeństwa rowerzystów. Przyczyny i skutki wypadków drogowych z udziałem rowerzystów
 9. Korzyści z ruchu rowerowego dla aglomeracji miejskich i środowiska naturalnego
 10. Test końcowy z wiedzy o ruchu drogowym i ochronie środowiska

Część praktyczna (2 godz. 45 min)

 1. Przygotowanie roweru i rowerzysty do udziału w ruchu drogowym
 2. Jazda manewrowa w miasteczku ruchu drogowego – konkurs sprawnościowy, ALKO gogle
 3. System znakowania rowerów
 4. Obsługa techniczna nowoczesnego roweru
 5. Zagrożenia dla rowerzystów w ruchu drogowym – jazda w ruchu drogowym
 6. Omówienie przejazdu w ruchu drogowym i podsumowanie szkolenia

Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Opłata: 150 zł

Szkolenie realizowane we współpracy z Fundacją Normalne Miasto Fenomen – Rowerowa Łódź

Szczecin

https://szkolenia.word.szczecin.pl/dla-rowerzystow/

Program szkolenia:

Program spotkania podzielony został na część teoretyczną oraz część praktyczną.
W ramach organizowanego szkolenia zostaną omówione ogólne zasady obowiązujące w ruchu drogowym, zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzone po 19 stycznia 2013 r. dotyczące rowerzystów oraz przepisy dotyczące ruchu rowerów. Mając na względzie bezpieczeństwo rowerzystów uczestniczących w ruchu drogowym, podczas zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagrożenia dla rowerzystów na drodze oraz przyczyny i skutki wypadków z ich udziałem.
Druga część szkolenia, czyli zajęcia praktyczne organizowane na placu manewrowym WORD w Szczecinie, mają na celu zapoznanie uczestników zajęć z praktycznymi umiejętnościami, wykorzystywanymi podczas jazdy rowerem. Jazda w miasteczku ruchu drogowego, po przygotowanym torze sprawnościowym oraz w okularach Alkogogle daje kursantom możliwość sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności poruszania się rowerem.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin lekcyjnych

Opłata: 50 zł

Komentowanie jest wyłączone.