Szkolenie na kartę rowerową dla osoby niebędącej uczniem szkoły podstawowej

Jeżeli osoba niepełnoletnia nie uzyskała karty rowerowej będąc uczniem szkoły podstawowej, to w dalszym ciągu ma możliwość jej uzyskania po przejściu stosownego szkolenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdamizajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

dodatkowe wymagania, o których mowa w przypadku OSK to:

pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
– szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

Udziału w takim szkoleniu nie musi oczywiście brać osoba, która zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 w/w Ustawy posiada inny dokument uprawniający do kierowania rowerem przed ukończeniem 18 r.ż. czyli:

  • prawo jazdy kat. AM – do uzyskania po ukończeniu 14 r.ż., lub
  • prawo jazdy kat. A1, B1 lub T – do uzyskania po ukończeniu 16 r.ż.

Komentowanie jest wyłączone.