Infrastruktura rowerowa

Droga dla rowerów

Definicja wg Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (art. 2 pkt 5):

Droga dla rowerów to droga lub część drogi niebędącą jezdnią, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie;

Oznaczona jest znakami:

  • C-13 „droga dla rowerów”
  • P-23 „rower”
  • Może być również oznaczona strzałkami kierunkowymi.

Pas ruchu dla rowerów

Definicja wg Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (art. 2 pkt 5a):

Pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

Oznaczony jest znakami:

  • F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów”
  • P-23 „rower”
  • Może być również oznaczony strzałkami kierunkowymi.

Przejazd dla rowerów

Definicja wg Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (art. 2 pkt 12):

Przejazd dla rowerów to powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przekraczania tych części drogi przez osoby kierujące rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

Oznaczony jest znakami:

  • D-6a „przejazd dla rowerzystów” lub
  • D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”
  • P-11 „przejazd dla rowerzystów”

Komentowanie jest wyłączone.