Znaki drogowe

Znaki ostrzegawcze

OznaczenieWzórOpis
A-1Niebezpieczny zakręt w prawo
A-2Niebezpieczny zakręt w lewo
A-3Niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo
A-4Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
A-5Skrzyżowanie dróg
A-6aSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6bSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6cSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6dWlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6eWlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A-7Ustąp pierwszeństwa
A-8Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-9Przejazd kolejowy z zaporami
A-10Przejazd kolejowy bez zapór
A-11Nierówna droga
A-11aPróg zwalniający
A-12aZwężenie jezdni – dwustronne
A-12bZwężenie jezdni – prawostronne
A-12cZwężenie jezdni – lewostronne
A-13Ruchomy most
A-14Roboty na drodze
A-15Śliska jezdnia
A-16Przejście dla pieszych
A-17Dzieci
A-18aZwierzęta gospodarskie
A-18bZwierzęta dzikie
A-19Boczny wiatr
A-20Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-21Tramwaj
A-22Niebezpieczny zjazd
A-23Stromy podjazd
A-24Rowerzyści
A-25Spadające odłamki skalne
A-26Lotnisko
A-27Nabrzeże lub brzeg rzeki
A-28Sypki żwir
A-29Sygnały świetlne
A-30Inne niebezpieczeństwo
A-31
Niebezpieczne pobocze
A-32Oszronienie jezdni
A-33Zator drogowy
A-34Wypadek drogowy
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_ostrzegawcze_w_Polsce

Znaki zakazu

OznaczenieWzórOpis
B-1Zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2Zakaz wjazdu
B-3Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3aZakaz wjazdu autobusów
B-4Zakaz wjazdu motocykli
B-5Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-6Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-7Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-8Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-9Zakaz wjazdu rowerów
B-10Zakaz wjazdu motorowerów
B-11Zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-12Zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-13Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13aZakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
B-14Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę
B-15Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …m
B-16Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …m
B-17Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …m
B-18Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …t
B-19Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …t
B-20Stop
B-21Zakaz skręcania w lewo
B-22Zakaz skręcania w prawo
B-23Zakaz zawracania
B-24Koniec zakazu zawracania
B-25Zakaz wyprzedzania
B-26Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-27Koniec zakazu wyprzedzania
B-28Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-29Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-30Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-31Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
B-32Stój – kontrola celna
B-32aStój – kontrola graniczna
B-32bStój – rogatka uszkodzona
B-32cStój – sygnalizacja uszkodzona
B-32dStój – wjazd na prom
B-32eStój – kontrola drogowa
B-32fStój – pobór opłat
B-33Ograniczenie prędkości
B-34Koniec ograniczenia prędkości
B-35Zakaz postoju
B-36Zakaz zatrzymywania się
B-37Zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38Zakaz postoju w dni parzyste
B-39Strefa ograniczonego postoju
B-40Koniec strefy ograniczonego postoju
B-41Zakaz ruchu pieszych
B-42Koniec zakazów
B-43Strefa ograniczonej prędkości
B-44Koniec strefy ograniczonej prędkości
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_zakazu

Znaki nakazu

Komentowanie jest wyłączone.