Warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach z podziałem na:

  • znaki drogowe pionowe – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • znaki drogowe poziome – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • sygnały drogowe – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łącznie dokument liczy aż 902 strony – na co wpływ ma głównie znaczna liczba grafik, a jest on przeznaczony głównie dla zarządców ruchu i projektantów przy wykonywaniu projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Jednocześnie warto znać pewne ogólne i szczegółowe zapisy związane z ruchem rowerowym, żeby rozumieć logikę ustawiania znaków na drogach, ale także potrafić znaleźć błędy w oznakowaniu. Tych błędów, wbrew pozorom, jest dużo i umiejętność ich znalezienia przyda się nie tylko dla celów edukacyjnych, ale także w razie ewentualnych zdarzeń drogowych gdy sposób oznakowania mógł w jakimkolwiek stopniu mieć na nie wpływ.

Tekst jednolity rozporządzenia z 2019 roku.

Komentowanie jest wyłączone.