Warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach z podziałem na:

  • znaki drogowe pionowe – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • znaki drogowe poziome – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • sygnały drogowe – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Łącznie dokument liczy aż 902 strony – na co wpływ ma głównie znaczna liczba grafik, a jest on przeznaczony przede wszystkim dla zarządzających ruchem na drogach i projektantów przy wykonywaniu projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Jednocześnie warto znać pewne ogólne i szczegółowe zapisy związane z ruchem rowerowym i oznakowaniem, żeby rozumieć logikę ustawiania znaków na drogach, ale także umieć identyfikować błędy w oznakowaniu, zwłaszcza te mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu. W pewnych sytuacjach ścisłe stosowanie się do organizacji ruchu i znaków na danym odcinku drogi może być bardziej niebezpieczne dla rowerzysty, niż świadome naruszenie przepisów w celu uniknięcia zagrożenia. Warto o tym pamiętać i mieć z tyłu głowy absolutnie podstawowy i kluczowy zapis art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który mówi, że:

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.
Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Tekst jednolity rozporządzenia z 2019 roku.

Aktualizacja: 30.08.2023 r.

Komentowanie jest wyłączone.