Podsumowanie projektu „Lubelskie rowerem – bezpieczna droga do szkoły”

W okresie od sierpnia do grudnia 2021 roku realizowaliśmy kolejny projekt dotyczący edukacji rowerowej. Łącznie wzięło w nim udział ponad 1500 uczniów i kilkudziesięciu nauczycieli z ponad 30 szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Projekt był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Projekt „Lubelskie rowerem – bezpieczna droga do szkoły” był skierowany do uczniów i nauczycieli z miejscowości województwa lubelskiego, a jego celem było zwiększenie umiejętności niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. dzieci i młodzieży pozwalające im na regularne i bezpieczne poruszanie się rowerem po drogach a także wzmocnienie kompetencji nauczycieli, m.in. wychowania komunikacyjnego w zakresie nowoczesnej edukacji rowerowej.

Projekt był odpowiedzią na systemowy problem wynikający z braku praktycznej edukacji rowerowej w ramach zajęć techniki i przygotowywania do egzaminu na kartę rowerową. Dzieci po ukończeniu 10 roku życia do poruszania się po drogach publicznych muszą posiadać kartę rowerową, której posiadanie nie daje im jednak potwierdzenia posiadania umiejętności bezpiecznej jazdy wśród innych uczestników ruchu. Sam egzamin jest przeprowadzany w sterylnych warunkach na sali gimnastycznej lub szkolnym boisku.


Zajęcia teoretyczne w formie prezentacji multimedialnej, których tematyka obejmowała informacje z zakresu zrównoważonego transportu, zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze, przepisów prawa i in. odbyły się w 10 miejscowościach i 25 szkołach podstawowych. Łącznie w 66 trwających 2×45 min. zajęciach wzięło udział 1173 uczniów i uczennic z klas 4-8.

 • Biłgoraj (SP1, SP3 i SP4)
 • Chełm (SP1, SP3, SP4 i SP6)
 • Kazimierz Dolny (SP1)
 • Kraśnik (SP3 i SP4)
 • Lubartów (SP4)
 • Łucka k/Lubartowa (SP)
 • Puławy (SP1, SP2, SP5, SP6 i SP11)
 • Staw k/Chełma (SP)
 • Świdnik (SP5 i SP7)
 • Zamość (SP2, SP6, SP7, SP9 i SP10)

Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym odbyły się w 8 miejscowościach i 16 szkołach podstawowych. Łącznie w 28 zajęciach trwających 3×45 min. wzięło udział 347 uczniów i uczennic posiadających kartę rowerową.

 • Biłgoraj (SP1, SP3 i SP4)
 • Chełm (SP1, SP3, SP4 i SP6)
 • Kazimierz Dolny (SP1)
 • Kraśnik (SP4)
 • Lubartów (SP4)
 • Puławy (SP2 i SP5)
 • Świdnik (SP5)
 • Zamość (SP2, SP6 i SP7)

Zajęcia składały się z dwóch części.

Pierwsza przy szkole obejmowała omówienie zasad przejazdu i bezpieczeństwa grupy w ruchu drogowym, podstawowe sprawdzenie stanu rowerów i ćwiczenia koordynacyjne tj. hamowanie, sygnalizacja skrętu, obracanie głowy, jazda parami i w kolumnie.

Część druga na ulicach miast obejmowała przejazd grupą po ustalonej trasie, postoje w wybranych miejscach z omówieniem w praktyce zasad ruchu drogowego i oceną sytuacji pod kątem bezpieczeństwa, poznawanie różnych rodzajów infrastruktury drogowej i rowerowej a także – najważniejsze – ćwiczenia indywidualne na skrzyżowaniach lub przejazdach dla rowerzystów. Ćwiczenia obejmowały samodzielną jazdę uczniów na skręcie w prawo, lewo lub jeździe prosto, na skrzyżowaniach równorzędnych, podporządkowanych klasycznie lub znakiem STOP oraz na pierwszeństwie łamanym.


W ramach projektu zostały zrealizowane także dwa szkolenia dla nauczycieli w Chełmie (3.11.2021) oraz w Zamościu (4.11.2021). Łącznie w obu grupach uczestniczyło 20 nauczycieli ze szkół podstawowych:

 • Chełm (SP2, NSP2, SP3, SP4, SP7)
 • Zamość (SP2, SP3, SP4, SP7, SP10)
 • SP Staw
 • SP Żółtańce
 • SP Strupin Duży
 • SP Żdanów

Program szkolenia trwającego 5 godzin obejmował zagadnienia takie jak:

 • Informacja o projekcie
 • Edukacja rowerowa w Polsce: stan obecny, wyzwania, potrzeby, działania w l. 2011-20
 • Bezpieczeństwo rowerzystów na drodze, analiza zachowań, statystyki i rodzaje zdarzeń
 • Praktyczna edukacja rowerowa dla uczniów w ruchu drogowym
 • Organizacja zajęć praktycznych w ruchu drogowym, przygotowanie trasy, bezpieczeństwo uczniów
 • Praktyczny egzamin rowerowy typu holenderskiego w ruchu drogowym
 • Infrastruktura rowerowa – analiza przypadków

Szkolenia zostały zorganizowane we współpracy i przy wsparciu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Chełmie i Zamościu, za co serdecznie dziękujemy.


Realizacja projektu pozwoliła także na zakup 2000 szt. opasek odblaskowych promujących Kampanię Edukacja Rowerowa 2.0, które były rozdawane na zajęciach oraz będą wykorzystywane w przyszłych działaniach Fundacji.

Zakupione zostało także nowe wyposażenie w postaci kamery GoPRO oraz drona, które pozwolą nam na realizację profesjonalnych materiałów filmowych związanych z edukacją rowerową i bezpieczeństwem.


Informacje o projekcie, które pojawiły się w mediach:


Działania projektu zostały ocenione podczas ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli biorących udział w szkoleniach oraz szkół w których realizowane były zajęcia teoretyczne i praktyczne. Całość została wysoko oceniona pod kątem merytorycznym, podobnie jak potrzeba wdrażania w systemie szkolenia edukacji praktycznej w ruchu drogowym. Szkoły są również bardzo zainteresowane kontynuowaniem współpracy w zakresie edukacji w rowerowej w przyszłości.

Wybrane odpowiedzi w anonimowych ankietach dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Ankiety wypełnili wszyscy nauczyciele, jedna z osób wypełniła ją podwójnie.

Wybrane odpowiedzi w ankietach dla szkół dotyczących zajęć. Ankiety wypełniło 20 z 25 szkół w których odbyły się zajęcia, jedna szkoła wypełniła ankietę podwójnie.


Projekt „Lubelskie rowerem – bezpieczna droga do szkoły” był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Patronat honorowy nad Kampanią „Edukacja Rowerowa 2.0” sprawuje
Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie.

1 Komentarz:

 1. Treść jest klarowna, dobrze zorganizowana i pełna przydatnych wskazówek. Autor doskonale wyjaśnia kluczowe zagadnienia. Może warto by dodać więcej przykładów praktycznych. Pomimo tego, tekst jest niezwykle edukacyjny i inspirujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *